Vragen over geld voor langdurig beheer gruttoland

De grutto heeft het zwaar, in 1970 waren er nog 120.000 broedparen, nu nog 25.000. Om de vogel, maar ook andere weidevogels te helpen is het Aanvalsplan Grutto opgesteld. In Fryslân wordt hier invulling aan gegeven, maar de plannen stagneren door onduidelijkheid over de financiering van het langdurige beheer van deze gebieden. De GroenLinks Tweede Kamerfractie stelde daarom vragen. Ook diverse provinciale fracties, waaronder ook de GrienLinksfractie in Fryslân stelden vragen . Verder lezen