Aquaduct Skarster Rien lijkt te sneuvelen

De komende jaren steken het Rijk, de provincie Fryslân en de betrokken gemeenten miljoenen in aanpassingen van twee rijkswegen in Fryslân: bij Joure en in Harlingen. Op termijn betaalt het rijk dat geld terug aan de provincie.
Het gaat om het zogeheten knooppunt Joure (de huidige rotonde wordt vervangen door een aantal viaducten) en de Traverse Harlingen: daar komt een aquaduct onder het Van Harinxmakanaal, de A6 moet dus ‘verdiept’ worden. Deze zaken kosten weliswaar vele miljoenen euro’s, maar kregen 23 januari 2013 wel het groene licht van Provinciale Staten, in feite zonder debat. Verder lezen