Idske over het comité Frysk en de Memmetaaldei

Door Idske Koopmans, commissielid GrienLinks 2019-2023

Klik hjir foar de Fryske tekst

Vorige week woensdag was helaas mijn laatste dag dat ik zitting mocht nemen in het Steatekomitee Frysk. Van elke politieke partij zit een afgevaardigde in deze commissie, waardoor het een mooie divers gezelschap was met allemaal dezelfde passie, onze moedertaal het Frysk. Diezelfde dag werd de “Moedertaaldag” gevierd.Verder lezen

GrienLinks voor doorgaan van natuurlijke variant Holwerd aan Zee

Klik hjir foar de Fryske tekst

“Het project Holwerd aan Zee lag op ieders tong de afgelopen periode. We spreken ons als GrienLinks vandaag uit voor dit prachtige initiatief van onderop”, zei Charda Kuipers tijdens de Statenvergadering op 22 februari 2023. Het college wilde de stekker uit het hele project trekken, maar de meerderheid van de Staten koos voor het uitwerken van de natuurlijke variant. Verder lezen

Vragen over terugtrekken marktpartijen uit financiering brede Sluis Kornwerd

Klik hjir foar de Fryske tekst

Elsa van der Hoek van GrienLinks en Rendert Algra van het CDA mochten voor één keer samen mondelinge vragen stellen tijdens de Statenvergadering op 22 februari 2023. “It is de lêste gearkomste fan dizze periode, dus dêrom mei it foar ien kear, as in soarte fan Snip en Snap”, zei Arno Brok, de Commissaris van de Koning. Elsa en Rendert stelden vragen over het terugtrekken van een aantal marktpartijen bij het tekenen van de overeenkomst over de bijdrage van ‘de markt’ aan het verbreden van de Sluis bij Kornwerd.

Vragen

Verder lezen

Motie weidevogelcompensatie vooraf regelen aangenomen!

Klik hjir foar de Fryske tekst

“Weidevogelland moeten we zoveel mogelijk behouden en áls het aangetast wordt, vóóraf regelen dat er ander weidevogelland geschikt wordt gemaakt. Hiervoor dienen we samen met de PvdD, SP, D66, PvdA, FNP, Statenlid Wiersma en het CDA en de ChristenUnie een motie in om dit in beleid vast te leggen,” zegt Jochem Knol namens alle indienende partijen tijdens de Statenvergadering op 22 februari 2023. De motie werd aangenomen met 35 stemmen voor en 7 stemmen tegen (PVV, FvD, Wymenga, Goudzwaard).

Verder lezen

Winst Windpark Fryslân naar verduurzaming woningen en dorpshuizen

Klik hjir foar de Fryske tekst

“Energiearmoede is een groot probleem in Fryslân en het is niet meer dan logisch dat wij inkomsten uit een publiek gefinancierde energieopwekker inzetten om energiearmoede te bestrijden”, zei Charda Kuipers bij de Statenvergadering op 25 januari 2023. GrienLinks diende drie amendementen mee in waarmee in totaal 10 miljoen euro wordt uitgetrokken voor het verduurzamen van huizen (met extra aandacht voor de minima met een koopwoning) en dorpshuizen. Het debat verliep wat moeizaam met twee schorsingen, maar uiteindelijk werden de drie voorstellen aangenomen. Verder lezen

De lange termijn in politiek: dat kan gewoon – column van Charda Kuipers

Klik hjir foar de Fryske tekst

Overal komt langzaam de campagne op gang. De plannen voor de komende vier jaar in Fryslân krijgen steeds meer vorm nu de partijprogramma’s bekend worden.
Aan het eind van de komende periode van vier jaar, dan is het 2027. Zo’n sleuteljaar waar ooit veel vergezichten naartoe moesten groeien. [Schoon en gezond water bijvoorbeeld, de zogenaamde KRW KaderRichtlijnWater] Maar nu er nog maar 1 periode is om die doelen te halen, klinken die andere sleuteljaren – 2030, 2050 – steeds aanlokkelijker voor veel partijen én veel mensen.Verder lezen