Geen nieuwe weg bij De Skieding, wel aanpassingen voor de veiligheid

Op 21 juni 2017 namen Provinciale Staten het definitieve besluit: er komt geen nieuw tracé voor de Skieding, de N-358. Wel wordt het bestaande tracé aangepast. Retze van der Honing van GrienLinks: ““De Skieding”, zelden heeft een naam van een weg zo treffend de situatie beschreven. Er is een hoop over de verschillende opties van deze weg gesproken. Wij geven de voorkeur aan aanpassing van het bestaande tracé van de Skieding. Wij zijn voor behoud van landschap en tegen het aanleggen van nieuwe wegen. We zijn ook voor het verhogen van de veiligheid en doorstroming. Uit zowel de MER als de Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA) blijkt dat aanpassing van het bestaande tracé de beste oplossing is. Het college heeft dan ook voor die oplossing gekozen. Wij steunen dat. We hopen dat de praktische uitwerking van aanpassing van de weg en de omgeving in goed overleg met omwonenden, ondernemers en gemeenten gebeurt”. Verder lezen