Geen meerderheid voor uitspreken steun voor aanmeldcentrum Ter Apel

vluchtelingen Friesland

Aan het eind van de Statenvergadering op 20 december werd een motie ingediend (door Pvda, SP, GrienLinks, PvdD, D66) waarin de Staten steun uitspreken voor de oproepen om de schrijnende situatie rond het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel op te lossen. En waarin de 1e Kamer opgeroepen wordt om wél de spreidingswet voor het opvangen van asielzoekers te behandelen. De motie haalde nét geen meerderheid. Verder lezen

PvdA, GrienLinks, D66 en ChristenUnie vragen overleg over opvang vluchtelingen

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft provincies en gemeenten opnieuw opgeroepen om voor extra opvanglocaties te zorgen. De PvdA, GrienLinks, D66 en ChristenUnie vragen daarom schriftelijk aan de Commissaris van de Koning (CdK), in zijn rol als Rijksheer, de regietafel op korte termijn bijeen te laten komen om te overleggen hoe de druk op de opvang beter beheersbaar wordt. De partijen willen ook weten of het in Fryslân lukt om extra opvangplekken voor bijzondere doelgroepen te regelen. Het COA zoekt voor hen naar geschikte locaties door heel het land. Verder lezen