Startnotitie beleidsbrief Europa-Duitsland

Aan het eind van de lange vergaderdag op 29 mei 2024 stond het punt Startnotitie Europa- Duitsland op de agenda. In de startnotitie worden de punten aangegeven die in de beleidsbrief in ieder geval terug moeten komen. Elsa van der Hoek (GrienLinks) pleitte ervoor om de punten: watertechnologie, circulaire economie, natuurinclusieve landbouw en mobiliteit te laten terugkeren in de nieuwe beleidsbrief als prioriteit. En ze vroeg om meer aandacht voor het halen van de doelen van de Kader Richtlijn Water (schoon en genoeg water). Dat kon de gedeputeerde niet toezeggen. Toch werd de startnotitie aangenomen met 40 stemmen voor (inclusief GrienLinks). Verder lezen