Vragen over ‘boeren in het bos’ in Nijeberkoop

D66, GrienLinks en PvdD vragen aan het college duidelijkheid over het project ‘Boeren in het bos’ op landgoed Boschhoeve in Nijeberkoop. Leden van SOVON, werkgroep roofvogels en omwonenden hebben hun zorgen geuit over dit project. Kern van de zorgen is of de druk van het in het landgoed loslopende vee en de andere activiteiten de ecologische en cultuurhistorische waarden van het landgoed niet te veel aantast. Verder lezen

Meer informatie nodig voor keuze aanpak invasieve exoten

Woensdag 15 december 2021 werd tijdens de Provinciale Statenvergadering de startnotitie over invasieve exoten besproken. Deze was erg summier, maar toch werd gevraagd om al een keuze te maken voor het bedrag dat de provincie zou besteden aan de bestrijding van deze exoten. Jochem Knol tijdens het debat: “Het woord invasie geeft wel aan dat we niet alle tijd hebben en dat snel actie ondernomen moet worden. GrienLinks stelt voor om dat beleid duidelijker richting te geven. Eerst goed in beeld brengen waar de problemen zich voordoen en gemotiveerd aangeven waaraan prioriteit moet worden gegeven. Om dat vorm te geven dienen we een motie in.”Verder lezen

Natuurdoelen uitstellen: niet doen!

“Het is teleurstellend dat de al zeer verkleinde natuuropgave nog steeds niet gehaald wordt en dat de afspraken die indertijd gemaakt zijn niet nagekomen worden. Al jaren vraagt GrienLinks naar het nakomen van de afspraken, maar het lijkt alsof de uitspraak ‘afspraak is afspraak’ niet voor de natuur geldt. Als we dit tempo hadden gebruikt bij de aanleg van de wegen in Fryslân reden we nu nog op zandpaden.” Jochem Knol was boos op het college vanwege het uitstellen van het halen van de natuurdoelen dat voorgesteld werd in de Staten op 24 november 2021. Verder lezen