Vragen over uitspraken herijking landbouwagenda

De PvdA, GrienLinks, SP, D66 en PvdD willen duidelijkheid over de veranderingen die mogelijk gaan plaatsvinden in de Landbouwagenda. Zij stelden vragen op 25 augustus 2023. De partijen vroegen om opheldering over een brief van Gedeputeerde Staten over het herijken van de Friese Landbouwagenda en uitspraken in de media van landbouwgedeputeerde Femke Wiersma. Op 18 oktober stelden de partijen aanvullende vragen . Verder lezen

Waterpeil omhoog, geen kunstmest gebruiken en biologisch boeren in het Veenweidegebied

Een sloot met laag waterpeil in het veenweidegebied

Retze van der Honing (GrienLinks) zei tijdens de Statenvergadering op 24 januari 2018 over de aanpak van de problematiek in het veenweidegebied: “In de veenweidevisie staat dat de landbouwfunctie uitgangspunt is. Een goede balans tussen landbouw, natuur en milieu is echter noodzakelijk. Het kan zo niet langer, het is al lang vijf over twaalf”. Hij diende daarom hiervoor een motie in om dat uitgangspunt aan te passen. Deze werd aangenomen! (alleen de VVD, PVV en FFP stemden tegen). Van der Honing: “En we weten heel goed wat we moeten doen om die balans te herstellen, namelijk: 1. Het grondwaterpeil moet NU omhoog Verder lezen