GrienLinks tegen hobbyjacht

“Het doden van dieren als recreatie, vinden wij zeer zeker niet gewenst. Daarom zijn wij tegen het toestaan van hobbyjacht. Het gaat dan om hazen, konijnen, fazanten, eenden en houtduiven. Waarom zou je zo’n dier doodschieten voor je eigen plezier?” Dat zei Retze van der Honing na de behandeling van het Boargerinisjatyf Van Vogelvrij naar Kogelvrij, Stop de Hobbyjacht in de Staten van 21 december 2016. Er werd gestemd over wel of niet agendering in de Staten van het burgerinitiatief. In het burgerinitiatief werd o.a. gevraagd om beperking van de jacht. Dat is niet de bevoegdheid van de provincie, die kan dat dus niet regelen. De minister van Economische Zaken wel. Daarom werd door de Staten besloten het burgerinitiatief door te sturen naar de minister.

Wel gaan enkele van de partijen (GL, SP, PvdA, PvdD, D66) uit de Staten het gesprek aan met de indieners van het burgerinitiatief. Retze van der Honing:” Er zijn wel mogelijkheden op provinciaal niveau om regels te stellen aan de zogenaamde ‘faunabeheerplannen’. In de wet staat niet voor niets dat de natuur intrinsieke waarde heeft. Dat betekent dat dieren en planten hun waarde hebben ook los van het nut dat ze voor ons als mens hebben. Wij gaan ons best doen om dit op de agenda van de Staten te krijgen.”

Burgerinitiatief REC-Omrin ingediend

afvaloven-nee.jpg

Op woensdag 16 september bood de Stichting afvaloven nee ruim 13.000 (!) handtekeningen aan de voorzitter van de Staten, de CdK Jorritsma, aan. De handtekeningen ondersteunen het burgerinitiatief van de stichting. Zij vragen om een nut en noodzaak discussie in de Staten over de afvaloven in Harlingen. De volgende statenvergadering wordt er besproken of en wanneer het verzoek van de stichting op de agenda van de Staten wordt gezet.

Irona Groeneveld: “Doordat de REC een bedrijf is van 30 gemeenten in Fryslân heb je een probleem, blijkt nu. De vermenging van een bedrijf bezitten (de B&W’s zijn aandeelhouder) en het volk vertegenwoordigen (de raad) als gemeente heeft gemaakt dat veel gemeenten in een spagaat terecht zijn gekomen.
Verder lezen