GrienLinks: achteruitgang aantal schone bussen onbegrijpelijk

In de nieuwe busconcessie van 2024-2034 heeft vervoersbedrijf Qbuzz de opdracht van de provincie gekregen om het busvervoer in FrysIân te verzorgen. Qbuzz heeft vervolgens tot de verbazing van GrienLinks een vloot dieselbussen besteld in plaats van elektrische bussen. Terwijl het doel is om zo snel mogelijk met schone bussen te rijden (uiterlijk 2030). Hierover hebben wij op 5 april 2024 schriftelijke vragen gesteld. In de beantwoording op 7 mei gaf het college aan: Het volledig zero emissie doel heeft niet meegespeeld in de beslissing om de nieuwe busconcessie aan Qbuzz te gunnen. Zero emissie was geen gunningscriterium bij de aanbesteding.
Dat verbaast GrienLinks zeer. Het lijkt er zelfs op dat de provincie erop achteruit gegaan is in het aantal schone bussen in Fryslân, in plaats van vooruit. Daarom stelde Elsa van der Hoek in het debat op 29 mei 2024 daarover mondelinge vragen aan het college.Verder lezen

Vragen over aanschaf dieselbussen

Eind maart was er een hoorzitting over de nieuwe busconcessie, met Qbuzz, Arriva en de provincie. In de Leeuwarder Courant van 27 maart lazen we dat Qbuzz volgens Arriva “een nieuwe vloot dieselbussen” heeft besteld. GrienLinks ontving signalen dat Qbuzz zou hebben gezegd voor 40 miljoen euro dieselbussen voor Fryslân te hebben besteld. Onze fractie vraagt zich af of dat klopt en maakt zich zorgen over het halen van de afgesproken doelen om zo snel als mogelijk, maar uiterlijk in 2030 volledig zero emissie busvervoer in Fryslân te hebben. Daarom heeft Statenlid Elsa van der Hoek vragen gesteld aan het college.Verder lezen

GrienLinks: extra geld nodig voor busvervoer op platteland

“GrienLinks is zeker geen voorstander van het rijden met lege bussen, maar we zouden graag meer inspanning zien om de bereikbaarheid van Fryslan te vergroten en niet te verder verschralen. We willen dan ook dat de bezuiniging van 1,7 miljoen per jaar wordt geschrapt. Zet dit geld liever in voor de bereikbaarheid van onze Provincie en dan met name voor het platteland”, pleitte Elsa van der Hoek in het debat over de nieuwe busconcessie (2024-2034) op 26 oktober 2022. Helaas stemde de meerderheid tegen dit voorstel voor meer geld voor busvervoer. Verder lezen

Aanpassingen in het busvervoer

Door de coronamaatregelen is het aantal reizigers in het ov drastisch gedaald. Daarom stelde de provincie in de Statenvergadering van 20 januari 2020 voor de dienstregeling aan te passen, een transitieplan te maken en het gesprek aan te gaan met Arriva om de huidige busconcessie twee jaar te verlengen. Elsa van der Hoek liet namens GrienLinks weten daar alle begrip voor te hebben, maar vroeg wel met de PvdA om te zorgen dat de aanpassingen tijdig waren. Ook vroeg ze aandacht voor de positie van buschauffeurs, de toegankelijkheid van mensen met een beperking, duurzaamheid en de veiligheid van bushokjes.Verder lezen

GrienLinks uit zorgen over busconcessie

GrienLinks heeft een reactie ingediend op het Ontwerp Programma van Eisen voor het busvervoer in Fryslân van 2022-2032. Statenlid Elsa van der Hoek: “Het gaat om een aanbesteding voor de komende tien jaar, dus het moet zo goed mogelijk geregeld zijn. We vinden het belangrijk dat buschauffeurs eerlijk betaald krijgen volgens een goede cao en dat de vervoerder zorgt voor voldoende pauzes en toiletvoorzieningen. Wat ons betreft moet daar ook op gecontroleerd worden. Ook maken we ons zorgen over het strekken van lijnen langs sommige dorpen. We hebben daarom een reactie gestuurd aan de provincie met suggesties voor aanpassing van de eisen. We hopen dat de boodschap goed gehoord wordt.” Verder lezen

Maidenspeech Elsa van der Hoek: groen en sociaal busvervoer in Fryslân

Statenlid Elsa van der Hoek heeft met resultaat haar eerste debat gevoerd in de Staten en haar maidenspeech gehouden tijdens de Statenvergadering op 27 november 2019. “De verharding van de maatschappij, het uitsluiten en wegzetten van mensen, discriminerende uitlatingen die nu “gewoon een mening” zijn en de wijze waarop we met elkaar, de dieren en onze natuur omgaan, ja daar kan ik van wakker liggen. Ik kon niet langer niets doen, wilde mij inzetten voor een betere wereld”, zo legde ze haar motivatie uit om in de Staten te gaan. Op de agenda stond de nieuwe busconcessie van 2022-2032. Elsa van der Hoek ging samen met andere partijen voor meer en sneller emissievrij busvervoer en voor goede arbeidsomstandigheden van buschauffeurs. En met succes! Verder lezen