GrienLinks: achteruitgang aantal schone bussen onbegrijpelijk

In de nieuwe busconcessie van 2024-2034 heeft vervoersbedrijf Qbuzz de opdracht van de provincie gekregen om het busvervoer in FrysIân te verzorgen. Qbuzz heeft vervolgens tot de verbazing van GrienLinks een vloot dieselbussen besteld in plaats van elektrische bussen. Terwijl het doel is om zo snel mogelijk met schone bussen te rijden (uiterlijk 2030). Hierover hebben wij op 5 april 2024 schriftelijke vragen gesteld. In de beantwoording op 7 mei gaf het college aan: Het volledig zero emissie doel heeft niet meegespeeld in de beslissing om de nieuwe busconcessie aan Qbuzz te gunnen. Zero emissie was geen gunningscriterium bij de aanbesteding.
Dat verbaast GrienLinks zeer. Het lijkt er zelfs op dat de provincie erop achteruit gegaan is in het aantal schone bussen in Fryslân, in plaats van vooruit. Daarom stelde Elsa van der Hoek in het debat op 29 mei 2024 daarover mondelinge vragen aan het college.Verder lezen

Vragen over aanschaf dieselbussen

Eind maart was er een hoorzitting over de nieuwe busconcessie, met Qbuzz, Arriva en de provincie. In de Leeuwarder Courant van 27 maart lazen we dat Qbuzz volgens Arriva “een nieuwe vloot dieselbussen” heeft besteld. GrienLinks ontving signalen dat Qbuzz zou hebben gezegd voor 40 miljoen euro dieselbussen voor Fryslân te hebben besteld. Onze fractie vraagt zich af of dat klopt en maakt zich zorgen over het halen van de afgesproken doelen om zo snel als mogelijk, maar uiterlijk in 2030 volledig zero emissie busvervoer in Fryslân te hebben. Daarom heeft Statenlid Elsa van der Hoek vragen gesteld aan het college.Verder lezen

GrienLinks: extra geld nodig voor busvervoer op platteland

“GrienLinks is zeker geen voorstander van het rijden met lege bussen, maar we zouden graag meer inspanning zien om de bereikbaarheid van Fryslan te vergroten en niet te verder verschralen. We willen dan ook dat de bezuiniging van 1,7 miljoen per jaar wordt geschrapt. Zet dit geld liever in voor de bereikbaarheid van onze Provincie en dan met name voor het platteland”, pleitte Elsa van der Hoek in het debat over de nieuwe busconcessie (2024-2034) op 26 oktober 2022. Helaas stemde de meerderheid tegen dit voorstel voor meer geld voor busvervoer. Verder lezen

GrienLinks tegen verdere verschraling openbaar busvervoer

“Hoe zorgen we dat inwoners in de dorpen, scholieren, mensen die niet in staat zijn op een andere manier te reizen, gebruik kunnen blijven maken van de voorzieningen? Hoe zorgen we dat de leefbaarheid in de dorpen op peil blijft? En hoe krijgen we de reiziger weer terug?”, vroeg Statenlid Elsa van der Hoek zich af in het interpellatiedebat over het openbaar busvervoer op 25 mei 2022. Ze diende een motie in om het openbaar vervoer op het huidige niveau te houden in plaats van het aanbod met 9% te verminderen. Helaas werd het voorstel niet aangenomen.Verder lezen

Meer busvervoer bij meevallende resultaten

“We hebben zorgen over de eenvoudige bereikbaarheid van met name de dorpskernen. Zorgen dat reizigers door het strekken van lijnen en schrappen van ritten definitief voor andere vormen van vervoer kiezen. Kortom: zorgen dat wat en wie eenmaal weg is, weg blijft”, sprak Elsa van der Hoek in het debat op 23 juni 2021 over de overbruggingsconcessie busvervoer. Ze diende een motie in om te borgen dat bij meevallende resultaten er weer meer vervoer komt. En dat de arbeidsvoorwaarden voor buschauffeurs geborgd blijven.Verder lezen