Fryslân tegen CETA

Samen met SP, FNP en Partij voor de Dieren heeft GrienLinks 30 oktober een motie ingediend waarmee het Gedeputeerde Staten oproept om de mogelijk schadelijke gevolgen van het handelsverdrag CETA onder de aandacht te brengen bij het kabinet, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en het parlement. Daarnaast moet Gedeputeerde Staten de Eerste en Tweede Kamer oproepen om niet akkoord te gaan met CETA in de huidige vorm. De motie is met een meerderheid van 29 stemmen aangenomen. Verder lezen