Meer aandacht voor natuurherstel Waddenzee in Waddenfonds

“Het oorspronkelijke doel van het Waddenfonds was het behouden en verbeteren van de natuur in het Waddengebied in ruil voor het toestaan van gaswinning onder de Waddenzee. Nu onderzoeksjournalisten aantonen dat er meer geld naar economische projecten gaat dan naar ecologie is het hoog tijd voor een pas op de plaats.” Charda Kuipers (GrienLinks) vraagt samen met de PvdA, Forum voor Democratie en CDA, om een snellere evaluatie van de bestedingen van het Waddenfonds. Verder lezen