Uitgelicht: boek Communistisch verzet in Friesland 1925-1945

GroenLinkslid Chris Beuker (1946) schreef een indrukwekkend boek over het communistisch verzet ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Een zwarte periode in de geschiedenis. Door de samensmelting in 1990 van de Communistische Partij van Nederland (CPN), de Pacifistisch Socialistische Partij (PSP), Politieke Partij Radicalen (PPR) en de Evangelische VolksPartij (EVP) ontstond GroenLinks. Op die manier maakt het communistische verzet in de oorlog deel uit van de voorgeschiedenis van GroenLinks. De auteur: “Ik heb weleens slecht geslapen omdat de gebeurtenissen in de oorlog me zo aangrepen. Deze heb ik zo precies mogelijk willen beschrijven. Ik wil dicht op de huid van de mensen zitten.”Verder lezen