Vragen over aanschaf dieselbussen

Eind maart was er een hoorzitting over de nieuwe busconcessie, met Qbuzz, Arriva en de provincie. In de Leeuwarder Courant van 27 maart lazen we dat Qbuzz volgens Arriva “een nieuwe vloot dieselbussen” heeft besteld. GrienLinks ontving signalen dat Qbuzz zou hebben gezegd voor 40 miljoen euro dieselbussen voor Fryslân te hebben besteld. Onze fractie vraagt zich af of dat klopt en maakt zich zorgen over het halen van de afgesproken doelen om zo snel als mogelijk, maar uiterlijk in 2030 volledig zero emissie busvervoer in Fryslân te hebben. Daarom heeft Statenlid Elsa van der Hoek vragen gesteld aan het college.Verder lezen

GrienLinks uit zorgen over busconcessie

GrienLinks heeft een reactie ingediend op het Ontwerp Programma van Eisen voor het busvervoer in Fryslân van 2022-2032. Statenlid Elsa van der Hoek: “Het gaat om een aanbesteding voor de komende tien jaar, dus het moet zo goed mogelijk geregeld zijn. We vinden het belangrijk dat buschauffeurs eerlijk betaald krijgen volgens een goede cao en dat de vervoerder zorgt voor voldoende pauzes en toiletvoorzieningen. Wat ons betreft moet daar ook op gecontroleerd worden. Ook maken we ons zorgen over het strekken van lijnen langs sommige dorpen. We hebben daarom een reactie gestuurd aan de provincie met suggesties voor aanpassing van de eisen. We hopen dat de boodschap goed gehoord wordt.” Verder lezen