Opnieuw containers in zee

Aceton; het staat in bijna alle badkamers, maar nu ligt er een complete container vol met deze stof in de Noordzee. Wederom ging het mis en verloor een containerschip op 7 april 2021 een deel van zijn lading, 27 kilometer boven de Waddeneilanden. Jochem Knol stelde namens GrienLinks vragen over het opnieuw overboord slaan van containers bij zwaar weer.
Verder lezen

Vragen over de lading van de MSC Zoë

‘Wat zat er eigenlijk precies in de containers die overboord sloegen van de MSC Zoë? Wat doet de provincie (en het Rijk) om dit soort rampen te voorkomen? Snapte u wat er nou precies in die containers zat? Wordt afval dat nog aanspoelt wel opgeruimd?’, dit wilde de fractie van GrienLinks weten van het college. Lees hier de vragen en hier de antwoorden.

GrienLinks: geen vaarweg door natuurgebied de Burd

De fractie van GrienLinks stemde tijdens de Statenvergadering op 27 november 2019 tegen verder onderzoeken van een nieuwe vaarweg naar Drachten. Elsa van der Hoek: “We vinden een vaarweg door dit gebied een te grote belasting voor de natuur. Het natuurgebied De Burd zal bij de eventuele vaarweg ook worden doorsneden en dit gebied is pas ingericht als weidevogelgebied.” Verder lezen