De verkiezingsuitslag: Laveren tussen jubelen en wanhoop

Door Charda Kuipers

Wat was het mooi om te ervaren hoe deze campagne mensen bij elkaar heeft gebracht, om te zien hoe rood en groen zij aan zij overal zichtbaar waren. Wat een mooie gesprekken zijn ontstaan tussen leden van GrienLinks en PvdA, en hoe de samenwerking op een hoger plan is getild. Het was heerlijk om zoveel enthousiaste mensen in actie te zien voor onze groene en sociale idealen!
Toch zal het nog even duren voor ik de uitslag van deze verkiezingen heb verwerkt.Verder lezen

Fel debat over onduidelijke begroting – oppositie buitenspel – motie van treurnis

Op 8 november 2023 werd de begroting in de Friese Staten besproken. Dit werd een fel debat tussen alle (!) oppositiepartijen en de coalitiepartijen. Charda Kuipers: “In deze begroting staan vergaande bezuinigingen doorgevoerd op voor GrienLinks heel belangrijke onderdelen: natuur en cultuur, bovendien is er te weinig ruimte om maatschappelijke organisaties of de mienskip te ondersteunen. We hadden vandaag graag het debat gevoerd over de inhoud, maar deze begroting – in deze vorm – maakt dat onmogelijk.” Verder lezen

Vragen over uitstel debat over cultuurbeleid

PvdA, GrienLinks, SP, PvdD en D66 stellen vragen over het uitstellen van het debat over het Friese cultuurbeleid. Edou Hamstra (PvdA) en Charda Kuipers (GrienLinks) namens de partijen: “Waarom houdt het college vast aan het (bezuinigings)besluit uit de vorige periode en vormen de bezuinigingen op cultuur (1,6 miljoen euro!) het uitgangspunt voor het nieuwe cultuurbeleid in de periode na 2025, nog voordat deze discussie in de nieuwe Staten gevoerd is?Verder lezen

Tegen bezuinigingen op cultuur en Doarpswurk in bestuursrapportage

Bij de behandeling van de jaarlijkse tussentijdse rapportage over hoe het beleid uitwerkt in Fryslân stemde GrienLinks tegen de bezuiniging op Nij Poadium (cultuur) en Doarpswurk. Ook vroeg Charda Kuipers naar het verdwijnen van de subsidie voor het Netwerk Duurzame Dorpen. Charda: “Dit college is van plan veel (45 miljoen euro) uit de reserves uit te geven, zo blijkt uit de begroting. Waarom dan toch een bezuiniging op deze voor de mienskip essentiële voorzieningen?” Verder lezen

Opkomen voor amateurkunst en Fries in het onderwijs

Klik hier voor de tekst in het Nederlands

“It profesjonele fjild betsjut in soad foar ús provinsje en past by de ambysjes fan in ynternasjonale útstrieling. Mar Fryslân hat noch folle mear te bieden. Dêrom freegje wy mear omtinken foar de amateurkeunst, de uteringen fan kultuer dy’t de maatskippij leefber hâlde”, sei Charda Kuipers yn it debat op 22 jannewaris 2020 oer de nije kultuernota Nij Poadium. Se tsjinne foarstellen (mei) yn om de posysje fan amateurkeunst te fersterkjen, it helpen fan nij talint en in stypjend en oanfoljend programma om it Frysk op skoallen te befoarderjen.Verder lezen

Een dag per maand gratis naar het museum

De PvdA, GrienLinks en D66 pleiten samen voor een provinciale regeling om Friese musea een dag per maand gratis open te stellen. “Mensen die anders niet naar het museum gaan, omdat de kaartjes bijvoorbeeld te duur zijn, kunnen dan ook kennis maken met alle mooie kunst en culturele activiteiten die de Friese musea te bieden hebben”, stellen Statenleden Marijke Roskam (PvdA), Charda Kuipers (GL) en Bea Bijlsma (D66).Verder lezen