Vragen over de stikstofrechten en het afwegen van het natuurbelang

De rechtbank van Zwolle heeft op 26 januari 2022 een streep gehaald door de stikstof-gedoogconstructies rondom PAS-melders. “Rijk en provincies wegen de natuurbelangen onvoldoende mee bij het gedogen van illegale stikstofemissies”, zo oordeelt de rechtbank. Jochem Knol: “Wij zijn benieuwd hoe er in Fryslân wordt omgegaan met de stikstofrechten en wat de provincie wil ondernemen om meer zekerheid aan natuur- en bedrijfsbelangen te kunnen geven.” Hij stelt vragen aan het Friese college. Verder lezen