Aaltje uit 1878 wist beter hoe we voor varkens moeten zorgen

Opinie van Rik Berends, commissielid voor GrienLinks

Ik kan genieten van kleine tweedehandsboekenwinkeltjes. Er zijn vaak allerlei verassende boeken en er is iets met de geur van oude boeken waar ik van houd. Toen ik dus laatst door Leeuwarden liep en in een passage een klein tweedehandsboekenwinkeltje zag, sprong mijn hart een beetje op. In het boekenwinkeltje viel mijn oog als docent geschiedenis (en liefhebber van eten) op een oud kookboekje: Aaltje, de volmaakte en zuinige keukenmeid. Oorspronkelijk een boekje uit 1878 en dus vol met wat je daadwerkelijk grootmoeders wijsheid kan noemen. En gelukkig kunnen we veel leren van de geschiedenis. Verder lezen

Meer aanplant en bescherming van bomen en bos

In september 2019 diende fractievoorzitter Charda Kuipers met succes een motie in voor een Fryske bosvisie. Voor meer aanplant en bescherming van bomen. Die ligt er nu, in de vorm van een Friese bomen- en bossenstrategie, afgeleid van de landelijke bossenstrategie. Charda was tevreden over de vele mooie plannen, vertelde ze in het debat op 21 september 2022. Wel pleitte ze onder meer voor méér bomen en bossen, het borgen van langdurig beheer en een belangrijker plek voor biodiversiteit in de ambitie. Deze laatste twee voorstellen werden aangenomen.Verder lezen

Dierenwelzijn in Fryslân

“Wilt u in beeld brengen welke mogelijkheden er zijn voor actief beleid in dierenwelzijn en wat andere provincies daarin doen, samen met de sector?” vroeg Statenlid Jochem Knol aan de gedeputeerde in de Statencommissievergadering over het initiatiefvoorstel voor dierenwelzijn van de Partij voor de Dieren op 20 mei 2020. Gedeputeerde Klaas Fokkinga wilde dat wel toezeggen. Ook zegde hij de Partij voor de Dieren toe bij het Rijk erop aan te zullen dringen de doelstellingen uit de Nota Dierenwelzijn uit te voeren.Verder lezen