Discussie over zonnepanelen op landbouwgrond

Bij de Statenvergadering op 27 september 2023 werd door het CDA een motie ingediend om geen zonneparken toe te staan op landbouwgrond. In eerste instantie werden álle initiatieven tegengehouden. Na brieven van een aantal energiecoöperaties en een brief van de Verenigde Energie Alliantie en na inbreng van o.a. GrienLinks en PvdA werd de motie aangepast. Kleinschalige lokale initiatieven die ecologisch goed ingepast worden, mogen nu wel zonnepanelen op landbouwgrond zetten. Uiteindelijk stemde de GrienLinks fractie ook voor de motie. Verder lezen

Vragen in Staten over duurzame energie (RES)

Fryslân ligt achter op schema om het eigen doel voor hernieuwbare energie in 2030 te halen. Dat blijkt uit een voortgangsrapportage van de Regionale Energie Strategie. Eén van de redenen is het huidige provinciale beleid voor windmolens op land. Zo mag een windmolen volgens de provinciale regels niet hoger reiken dan 100 meter. Terwijl de windmolens die nu op de markt komen bijna allemaal een hogere tiphoogte hebben. Daarom maken de PvdA en GrienLinks zich ernstige zorgen dat de nieuwe coalitie aan het bestaande beleid wil vasthouden. Zij stelden tijdens de Provinciale Statenvergadering van 27 september 2023 vragen aan het college. Verder lezen

Winst Windpark Fryslân naar verduurzaming woningen en dorpshuizen

Klik hjir foar de Fryske tekst

“Energiearmoede is een groot probleem in Fryslân en het is niet meer dan logisch dat wij inkomsten uit een publiek gefinancierde energieopwekker inzetten om energiearmoede te bestrijden”, zei Charda Kuipers bij de Statenvergadering op 25 januari 2023. GrienLinks diende drie amendementen mee in waarmee in totaal 10 miljoen euro wordt uitgetrokken voor het verduurzamen van huizen (met extra aandacht voor de minima met een koopwoning) en dorpshuizen. Het debat verliep wat moeizaam met twee schorsingen, maar uiteindelijk werden de drie voorstellen aangenomen. Verder lezen

Meer mogelijkheden voor energie op eigen kracht

Klik hjir foar de Fryske tekst

“Voorzitter, GrienLinks is verheugd dat zo ontzettend veel mensen in Fryslân aan de slag zijn gegaan met energie in de eigen regio. Eigen energievoorziening geeft onafhankelijkheid, geeft zeggenschap, geeft toekomst. Door samen te werken met lokale bondgenoten vergroot je de slagkracht zónder in te hoeven boeten aan invloed. Zo wordt energie betaalbaar en toegankelijk voor het individu. Zo landen de opbrengsten rechtstreeks in de gemeenschap in plaats van bij naamloze investeerders”, sprak Charda Kuipers bij de behandeling van een motie vreemd van het CDA, GrienLinks en andere partijen in de Statenvergadering op 30 november 2022.
Verder lezen