Vragen over steun Europese Commissie voor Thialf

Elsa van der Hoek stelde op 27 maart 2023 vragen aan het college over de – uitblijvende – goedkeuring van de Europese Commissie voor de steun voor Thialf: “Waarom duurt het zo lang voor er goedkeuring is van Europa en wat zijn de gevolgen als die goedkeuring uitblijft?”.

Lees hier de antwoorden van het college

Wolf of vee in de wei

Op 26 oktober 2022 werden er – alweer – twee moties vreemd over de wolf in de Statenvergadering ingediend. Een van het CDA/VVD die pleitte voor afzwakking van de beschermde status van de wolf en vervolgens het toestaan van het doden van het dier, en een van de FNP , die pleitte voor hetzelfde, maar dan wel alleen als de staat van instandhouding van de wolf als beschermde diersoort niet in gevaar komt. Over beide moties was Jochem Knol niet te spreken. GrienLinks stemde tegen. De motie van het CDA/VVD werd echter wél aangenomen.Verder lezen

Aanpak stikstof en natuur ter discussie

Woensdag 25 mei 2022 werd het uitvoeringsprogramma over de stikstof- en natuurproblematiek besproken in de Staten. Na eenentwintig moties, een zes uren durend debat met vier schorsingen en tenslotte een motie van treurnis, werd het uitvoeringsprogramma toch nog aangenomen door de meerderheid in de Staten. GrienLinks stemde uiteindelijk tegen het uitvoeringsprogramma. Verder lezen

Natuer mei de Mienskip van start voor meer natuur

‘De echte wil om natuur te behouden en te verbeteren ontbreekt in deze Staten. Waarom gaan we niet vol enthousiasme voor de maximale aanleg van het NatuurNetwerk?’, zei Jochem Knol enigszins wanhopig bij de discussie over de aanleg van het NatuurNetwerk. In de Staten op 23 maart 2022 lag een voorstel om met diverse landbouw- en natuurorganisaties en de provincie samen (verenigd in ‘Natuer mei de Mienskip’) op een alternatieve manier meer natuur aan te kopen en in te richten. In de herfst is echter door de meerderheid in de Staten al besloten om de natuurdoelen niet in 2027 te halen, maar uit te stellen tot 2035. Verder lezen

Zesenzestig provinciale fracties willen groene besteding Europese landbouwgelden

“Help de boeren om uit de ratrace naar intensivering te stappen.” 214 provinciale Statenleden roepen (via deze brief) de Tweede Kamer en minister Schouten van landbouw op met een ambitieus plan te komen voor de besteding van 800 miljoen Europese gelden per jaar voor de Nederlandse landbouw. De Universiteit van Wageningen berekende dat minstens 30% besteed moet worden aan verduurzaming om een toekomstbestendige landbouw te realiseren. Vandaag, 8 december 2021, praat de Tweede Kamer hierover.Verder lezen

Natuurdoelen uitstellen: niet doen!

“Het is teleurstellend dat de al zeer verkleinde natuuropgave nog steeds niet gehaald wordt en dat de afspraken die indertijd gemaakt zijn niet nagekomen worden. Al jaren vraagt GrienLinks naar het nakomen van de afspraken, maar het lijkt alsof de uitspraak ‘afspraak is afspraak’ niet voor de natuur geldt. Als we dit tempo hadden gebruikt bij de aanleg van de wegen in Fryslân reden we nu nog op zandpaden.” Jochem Knol was boos op het college vanwege het uitstellen van het halen van de natuurdoelen dat voorgesteld werd in de Staten op 24 november 2021. Verder lezen