Geen Fairtrade Provincie meer

Charda Kuipers pleitte tijdens de Statenvergadering op 20 december via een motie – samen met SP, PvdD, PvdA en D66 – voor het behoud van de bijdrage van de provincie aan de Fairtrade werkgroep. Dit deed ze naar aanleiding van een brief van het college. In deze brief stond de mededeling dat deze bijdrage van 15.000 euro was stopgezet. Verder lezen

Geen kinder- en dwangarbeid bij productie zonnepanelen

“Fryslân is een fair trade provincie. Wij willen eerlijke handel en maatschappelijke verantwoord ondernemen. Daar hoort geen kinder- of dwangarbeid bij. Daarom dienen we van harte deze motie vreemd mee in”.Dit zei Charda Kuipers op 28 april 2021 over de motie vreemd van de ChristenUnie tegen kinder- en dwangarbeid bij de productie van zonnepanelen. Het CDA, PvdD, D66, PvdA en Goudzwaard dienden de motie ook mee in. De motie werd aangenomen. Verder lezen