Geen Fairtrade Provincie meer

Charda Kuipers pleitte tijdens de Statenvergadering op 20 december via een motie – samen met SP, PvdD, PvdA en D66 – voor het behoud van de bijdrage van de provincie aan de Fairtrade werkgroep. Dit deed ze naar aanleiding van een brief van het college. In deze brief stond de mededeling dat deze bijdrage van 15.000 euro was stopgezet. Verder lezen