Zorgen en vragen over daling van de verkeersveiligheid

In december 2023 zijn door adviesbureau BVA Verkeersadviezen de uitkomsten van onderzoek naar verkeersveiligheid in Fryslân gepresenteerd. Uit de uitkomsten blijkt dat de verkeersveiligheid in Fryslân stagneert en op sommige gebieden zelfs achteruitgaat. Het aantal dodelijke slachtoffers is de laatste jaren gestegen. Het aantal gewonden op de fiets stijgt ook. GrienLinks maakt zich daar zorgen over en heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college. Ook wil GrienLinks graag weten hoe het ervoor staat met de eerder aangenomen motie voor meer veilige fietsoversteekplaatsen. Verder lezen

Vragen over fietstunnel bij McDonald’s in Dokkum

De Statenfracties van D66, SP, PvdA, PBF, GrienLinks, PvdD, CU, VVD en FNP maken zich zorgen over de onveilige oversteekplaats bij de Mc Donald’s bij Dokkum. Hier steken dagelijks heel veel middelbare scholieren over met de fiets. Scholieren verdienen een veilige oversteekplaats zodat ze veilig op school kunnen komen. De partijen stellen vragen aan het Friese college. Verder lezen

Fryslân Fytslân

‘Fryslân Fytslân, zoals de gedeputeerde tijdens de commissie zei, dat zien wij helemaal zitten. Laten we dan ook streven naar Fryslân de Veiligste Fietsprovincie.’ Zo sloot Elsa van der Hoek haar bijdrage in de Statenvergadering op 21 oktober 2020 af over een eerste opzet voor nieuw fietsbeleid. Ze vroeg het college punten mee te nemen in de uitwerking daarvan, waaronder voorrang voor fietsers op rotondes en aandacht voor de oorzaken van fietsongevallen. Gedeputeerde De Rouwe zegde dat toe.Verder lezen