Zorgen en vragen over daling van de verkeersveiligheid

In december 2023 zijn door adviesbureau BVA Verkeersadviezen de uitkomsten van onderzoek naar verkeersveiligheid in Fryslân gepresenteerd. Uit de uitkomsten blijkt dat de verkeersveiligheid in Fryslân stagneert en op sommige gebieden zelfs achteruitgaat. Het aantal dodelijke slachtoffers is de laatste jaren gestegen. Het aantal gewonden op de fiets stijgt ook. GrienLinks maakt zich daar zorgen over en heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college. Ook wil GrienLinks graag weten hoe het ervoor staat met de eerder aangenomen motie voor meer veilige fietsoversteekplaatsen. Verder lezen

Meer veiligheid voor fietsers in het verkeer

“De ambitie in het fietsbeleid is afgezwakt van het laten dalen van het aantal slachtoffers naar het niet verder laten stijgen van het aantal ziekenhuisgewonden en doden onder fietsers. Hoewel we er vanuit gaan dat iedereen het aantal van nul slachtoffers als uiteindelijk doel heeft, willen wij in ieder geval streven naar een daling”, bepleitte Elsa van der Hoek in de statenvergadering op 23 maart 2022. Haar amendement hiervoor werd in grote meerderheid aangenomen.
Verder lezen

Aan de slag met hoofdfietsroutes

In de Statenvergadering van 16 februari 2022 stonden hoofdfietsroutes op de agenda. GrienLinks stemde voor. “Ga aan de slag met de gemeenten die de cofinanciering al op orde hebben”, sprak Statenlid Elsa van der Hoek in het debat. “Gemeenten die al wel hebben geïnvesteerd, riskeren een gat in hun begroting als we nu niets doen. Wel zijn we van mening dat er duidelijke afspraken over veiligheid moeten worden gemaakt met de gemeenten.”Verder lezen