Meer veiligheid voor fietsers in het verkeer

“De ambitie in het fietsbeleid is afgezwakt van het laten dalen van het aantal slachtoffers naar het niet verder laten stijgen van het aantal ziekenhuisgewonden en doden onder fietsers. Hoewel we er vanuit gaan dat iedereen het aantal van nul slachtoffers als uiteindelijk doel heeft, willen wij in ieder geval streven naar een daling”, bepleitte Elsa van der Hoek in de statenvergadering op 23 maart 2022. Haar amendement hiervoor werd in grote meerderheid aangenomen.
Verder lezen