Bouwvakkers Centrale As onderbetaald

wegwerkersbord GrienLinks is teleurgesteld over het feit dat er nog steeds sprake is van “onderbetaling” van bouwvakkers die hebben meegewerkt aan de bouw van De Centrale As. Eén van de doelen van deze nieuwe weg is juist, de economie van Fryslân te versterken. De FNV schrijft in een brief FNV van 5 oktober 2016 aan Provinciale Staten. dat het Friese provinciebestuur zijn taak als opdrachtgever niet serieus neemt. Verder lezen