Coalitieakkoord biedt geen oplossingen voor grote maatschappelijke problemen

Op 19 juli 2023 werd het coalitieakkoord van BBB, CDA, CU en FNP van het nieuwe Friese college besproken in de Staten. Charda Kuipers: “Voorzitter, GrienLinks mist tempo en ambitie. Er is snel duidelijkheid nodig: De ene crisis na de andere heeft zich immers aangediend en het is echt belangrijk dat we aan de slag gaan met
• biodiversiteit, 80 procent is weg
• het klimaat, dat wacht niet!
• natuur, dat is geen last maar een lust
• water, is leidend en de essentie van ons bestaan.
• armoede, wonen, energie, daar wordt alleen een beginnetje mee gemaakt, maar we lopen achter.
• Er moet een landbouwtransitie ingezet, hoezo zijn we de landbouwprovincie van Nederland als er niks ANDERS gaat.
Dit akkoord laat na om de grote problemen van deze tijd te benoemen, óf om een oplossing aan te dragen. ” Verder lezen

Aflevering 3 podcast Berends & Van der Hoek: door een groene bril

De alweer derde aflevering van de podcast van Berends & Van der Hoek. Dit keer praten ze onder andere over de Titanic, de toestanden in de Friese formatie en de voorspellingen van Charda Kuipers: komen ze een beetje uit?

Ook laat Jochem weer in de lift van zich horen, dit keer over de uitspraak van de rechter over het gebruik van gif in de lelieteelt.

Je kunt de podcast aflevering 3 HIER beluisteren.

Debat formatieproces fel en vol emotie

De onderhandelingen in Fryslân over een nieuw college door BBB, CDA, CU en PvdA liepen vorige week vast door het uitstappen van de PvdA. Dat maakte veel emoties los bij de drie andere formerende partijen. De persconferentie van de drie partijen met de formateur riep ook weer de nodige reacties op. Op woensdag 28 juni 2023 stond het formatieproces op de agenda van de Staten. Charda Kuipers: “Het is nog niet te laat om een andere koers in te slaan, voorzitter, Het is voor iedereen vervelend dat er nu geen bestuursakkoord kan worden besproken. Laten we dat op een andere wijze doen, op basis van respect voor elkaar en transparantie. Dus maak het bestuursakkoord voor iedereen openbaar, niet alleen voor de 32 Statenleden die het al kennen, maar ook voor de 11 Statenleden die het nog niet kennen.” Verder lezen

Inbreng GrienLinks voor formatie 2023-2027

Charda Kuipers: “Wij hebben op 5 juni een brief gestuurd naar de formerende partijen en de formateur met de voor ons belangrijke punten. We hopen dat de partijen in ieder geval een deel van onze punten overnemen. GrienLinks onderstreept dat los van politieke kleur, wereldbeeld of overtuiging er de komende vier jaar vooral behoefte is aan politieke daadkracht: het maken van keuzes in het algemene belang. Doorhakken van knopen en verantwoordelijkheid dragen voor pijnlijke keuzes vergt moed. Wij wensen dat PS en GS deze moed de komende vier jaar zullen tonen. Verder lezen

Tien partijen vragen om openbaarmaking van informatie bij collegevorming

Charda Kuipers: “Een open en transparante overheid en een eerlijk debat vragen erom dat informatie zoveel als mogelijk openbaar is, zodat de macht gecontroleerd kan worden. Daarnaast werken provinciale ambtenaren niet voor de aanstaande coalitie, maar voor de inwoners van Fryslân, die door de Staten als geheel vertegenwoordigd worden.” Samen met negen andere partijen uit de Provinciale Staten vraagt ze om meer openheid over het formatieproces en de inhoudelijke voortgang. De partijen willen daarnaast dat het college het zogenaamde ‘informatiedossier’ openbaar maakt. Verder lezen

Een mooie verkiezingsuitslag met een bijzonder vervolg

Op 17 april 2019 sprak Matthijs Sikkes-van den Berg namens de GrienLinks Statenfractie in de Statenvergadering over de verkiezingsuitslag en over de voortgang bij het vormen van een nieuwe coalitie: “Sa moai as it starte by de ferkiezingsjûn, sa bysûnder fynt GrienLinks it ferfolch”. Hij sprak zijn verbazing uit over het uitblijven van een tweede gesprek met de informateur: “De útspraak fan it saneamde ‘motorblok’ dat sy ‘een maximum van vier partijen in een nieuwe coalitie’ wolle, fine wy koartsichtich. Dermei ha sy it ynformaasjeproses op slot set.Verder lezen