Bezuinigingen Friese taal en cultuur passen niet bij de ambities

Op 8 april werd het goede nieuws bekend dat het Rijk flink meer zal investeren in de Friese taal en cultuur. Samen met de provincie zijn hier mooie afspraken over vastgelegd in de nieuwe BFTK: de Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer. Het Rijk stelt in totaal 18 miljoen beschikbaar. Groot was dan ook de teleurstelling dat het college in de nieuwe taalnota Fansels Frysk 2025-2028 acht ton aan bezuinigingen wilde doorvoeren. Elsa van der Hoek van GrienLinks diende in het debat op 19 juni 2024 verschillende voorstellen van andere fracties mee in om dat tegen te gaan. Ook diende GrienLinks een plan in van Afûk en de Fryske Sriuwersbûn voor het meer schrijven en promoten van Friese boeken. Helaas gingen de bezuinigingen toch door.Verder lezen