Ook inzet van FSFE (fonds voor duurzame energie) voor opslag en besparing

Het ‘Fûns Skjinne Fryske Enerzjy’ (FSFE) is in 2014 van start gegaan met 90 miljoen euro uit het geld van de (verkochte) NUON-aandelen. Met dit fonds wilde de provincie Fryslân de duurzame energie in Fryslân een flinke impuls geven. Op 26 januari 2022 beslisten de Staten over een vervolgopdracht met een bredere opdracht. Charda Kuipers: “Wij ondersteunen de bredere inzet van het fonds. Opslag van energie en energiebesparing zijn belangrijke onderdelen van de energiestrategie geworden.”Verder lezen

Klimaat en Energie Startnotitie

“Dat ‘Klimaat’ als ondergeschoven kindje aan de startnotitie Energie is toegevoegd, vinden wij niet zo netjes, maar dat terzijde”, zo zei Charda Kuipers bij de behandeling van de Startnotitie Energie en Klimaat op 26 mei 2021 in de Staten. “Wij willen dat het Fûns Skjinne Fryske Energy (FSFE) omgevormd wordt tot Klimaatfonds en komen later met een voorstel hiervoor.” Voor het deel Energie in de nota diende Kuipers twee moties in voor meer inzet op het opwekken van schone energie. Verder lezen

GrienLinks: Ieder Fries dak zijn eigen paneel

zononder. In de statenvergadering van 27 februari werd het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy behandeld. Retze van der Honing stelde voor om het mogelijk te maken dat kleinverbruikers zonnepanelen kunnen aanschaffen. Van der Honing: “de aanschaf van een installatie voor eigen productie van zonne-energie is voor veel kleinverbruikers een te grote barrière om over te schakelen. Wat zou het mooi zijn wanneer ieder Fries dak zijn eigen paneel kan hebben. Zo kunnen we de ambitie van 16% duurzame energie in 2020 een stuk dichterbij halen.”
Verder lezen