Gaswinning in Fryslân ongewenst

Gedeputeerde Douwstra geeft in een interview in de Leeuwarder Courant op 21 juli 2022 aan dat de gaswinning bij Ternaard vrijwel zeker doorgaat. Jochem Knol: “Douwstra lijkt zich vooral in te zetten voor het binnenhalen van geld. Dit zou in strijd zijn met de uitspraken van de Provinciale Staten dat gaswinning in Fryslân ongewenst is en alles op alles moet worden gezet om de winning van gas in Ternaard en elders in Fryslân tegen te gaan.” Naar aanleiding hiervan stellen de fracties van GrienLinks, FNP, D66, PvdD, SP en PvdA opnieuw vragen aan GS.Verder lezen

Vragen over gaswinning Ternaard Waddenzee

GrienLinks, FNP, D66, PvdA, SP, PvdD stelden woensdag 13 juli 2022 samen vragen aan het Friese college over de gaswinning bij Ternaard onder de Waddenzee. De partijen willen dat de provincie, samen met de gemeenten en andere Waddenprovincies, in actie komt om de vergunning tegen te houden. Jochem Knol: “Zeker nu blijkt dat de minister in zijn ‘ontwerpbesluit’ een advies over het gevaar van bodemdaling en twijfel over het ‘hand-aan-de-kraan’ principe van het Staatstoezicht op de Mijnen (het Sodm) niet heeft overgenomen’. Verder lezen

Vragen over vergunning gaswinning Ternaard – KNMI rapport betrekken

Jochem Knol (GrienLinks) en Erik de Groot (PvdA) stellen samen aan het Friese college vragen over het verlenen van de vergunning voor de gaswinning bij Ternaard. Jochem Knol: “Door het KNMI is in november 2021 een rapport uitgebracht over de versnelde zeespiegelstijging (Klimaatsignaal 21). Dit rapport van het KNMI maakt die onzekerheid over de gevolgen van de gaswinning voor de natuur in de Waddenzee nog groter. Wij willen dat het college bij het Rijk er op aandringt dit KNMI rapport bij de beoordeling van de vergunning voor de gaswinning te betrekken. Verder lezen