Vragen over stop op geitenhouderij in Fryslân

De provinciale Statenfracties van de PvdA, GrienLinks, Partij voor de Dieren, SP, D66, ChristenUnie en 50PLUS stellen vragen aan gedeputeerde Fokkinga over het bericht dat de minister van landbouw aan Fryslân heeft gevraagd om een geitenstop te overwegen. Het aantal geiten in de provincie neemt nog steeds toe. De afgelopen jaren zijn er 3500 geiten bij gekomen en er liggen nog aanvragen voor 4500 extra geiten. Geitenhouderijen vormen een risico op longproblemen voor de omgeving. Daarom willen de partijen van de gedeputeerde weten of hij contact heeft gehad met de minister over een geitenstop. Verder lezen

Vragen over stijging aantal geiten in Fryslân

Het aantal koeien en geiten in Fryslân is het afgelopen jaar gestegen. Het aantal koeien steeg licht met 0,4%, maar met name het aantal geiten steeg aanzienlijk met 9,6% tot 27.000. De toename van met name het aantal geiten baart de Statenfracties van PvdA, PvdD, SP, GrienLinks en FNP zorgen. Deze vorm van intensieve veehouderij gaat gepaard met mogelijke gezondheidsrisco’s. De Statenfracties willen van Gedeputeerde Staten weten of deze stijging aanleiding geeft om opnieuw een geitenstop in te voeren. Ze stellen vragen . Verder lezen

Geen nieuwe geitenstop

De Partij voor de Dieren, GrienLinks, D66, SP, FNP en 50+ vroegen op 17 februari 2021 tijdens de Statenvergadering om een nieuwe geitenhouderijenstop aan het college en de andere partijen. De gedeputeerde was duidelijk, teleurstellend en kort in zijn antwoord: “Nee, want het valt erg mee met de komst van nieuwe geitenhouderijen”. Verder lezen

Discussie over geitenstop

“We kunnen lang en breed discussiëren over de interpretatie van de gegevens, maar wat ons betreft gaan wij als leek niet op de stoel van de deskundige zitten. We houden daarom vast aan het advies van GGD en Gedeputeerde Staten”, sprak Statenlid Charda Kuipers over de verlenging van de geitenstop in Fryslân voor één jaar. “Maar het valt ons zwaar.”Verder lezen