Vragen over kosten provincie voor ‘verbonden’ partijen

Klik hier voor de tekst in het Nederlands

De fraksjes fan FNP, GrienLinks en 50PLUS yn Provinsje Steaten fan Fryslân (PS) wolle mear ynsjoch yn de koste-ûntwikkelings fan de ferbûne partijen en mienskiplike regelingen. Dat stelle se foar yn in suggestje oan de Noardlike Rekkenkeamer. It giet om organisaasjes dêr’t alle jierren in finansjele bydrage oan betelle wurde moat. De partijen wolle mear ynsjoch om’t de kosten de lêste jierren bot tanaam binne, wylst de finansjele posysje fan de provinsje minder wurdt. Verder lezen

Een dag per maand gratis naar het museum

De PvdA, GrienLinks en D66 pleiten samen voor een provinciale regeling om Friese musea een dag per maand gratis open te stellen. “Mensen die anders niet naar het museum gaan, omdat de kaartjes bijvoorbeeld te duur zijn, kunnen dan ook kennis maken met alle mooie kunst en culturele activiteiten die de Friese musea te bieden hebben”, stellen Statenleden Marijke Roskam (PvdA), Charda Kuipers (GL) en Bea Bijlsma (D66).Verder lezen