Fryslân eerste gentechvrije provincie

quatrebas.jpgProvinciale Staten van Fryslân hebben woensdag 22 januari 2014 Fryslân ‘gentechvrij’ verklaard, op initiatief van de fractie van GrienLinks. In de uitspraak van de Staten staat dat ‘de provincie zich uitspreekt tegen de teelt van genetisch gemodificeerde gewassen op proefvelden en in commerciële teelt en zich in die zin dus uitspreekt voor een gentechvrij Fryslân’. Het voorstel kreeg een meerderheid van de stemmen achter zich van GrienLinks (Fries voor GroenLinks), SP, PvdA, FNP (Frysk Nasjonale Party), D66 en ChristenUnie. VVD, PVV en CDA stemden tegen.

Het amendement:Amendemint GrienLinks SP PvdA FNP D66 CU oer gentechfrij Fryslân

Retze van der Honing, fractievoorzitter van GrienLinks: “Wij vinden het van belang dat, zeker in een landbouwprovincie als Fryslân, er geen genetisch gemodificeerde gewassen worden geteeld. Het is een duidelijk politiek signaal aan het Rijk en aan het Europese Parlement. Dit is een opstap naar een werkelijk groene, duurzame landbouwprovincie…..

Verder lezen

GrienLinks pleit voor een gentechvrije provincie

dna De discussie rond het genetisch modificeren van gewassen (ggg) is zeer dynamisch, om niet te zeggen loeiend ingewikkeld. De voor- en tegenstanders van deze vorm van biotechnologie komen om en om met onderzoeken en statements hoe wel of niet schadelijk dan wel handig deze techniek is. Daarnaast is het al dan niet toelaten van gg-gewassen voor de teelt een voortdurende strijd tussen Europa en Amerika. Lees hier het laatste nieuws op gentechgebied.

Het voorstel dat op initiatief van GrienLinks op 22 januari 2014 in de Staten voorligt, gaat over het (niet) telen van ggg in Fryslân, zowel op proefvelden als in de commmerciële teelt. Eerst maar een definitie: een organisme dat genetisch gemodificeerd is, is: ‘een organisme, met uitzondering van menselijke wezens, waarvan het genetisch materiaal is veranderd op een wijze die van nature niet mogelijk is door voortplanting of natuurlijke recombinatie’. Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2012)
Lees HIER hoe dat modificeren precies in zijn werk gaat.
En lees HIER wat het verschil is tussen veredelen en modificeren.

GrienLinks vindt dat de techniek ongewenst is. De gevolgen van de methodiek zijn onvoorspelbaar.

Verder lezen

Geen gentechlandbouw in Fryslân

PERSBERICHT

GrienLinks amendement krijgt ruime meerderheid

LEEUWARDEN – De Friese Provinciale Staten besloten vandaag dat er nu geen ruimte is voor genetisch gemodificeerde landbouw in Fryslân. Het is voor het eerst in Nederland, dat een provincie zich uitspreekt tegen gentechlandbouw. Hiertoe werd besloten op initiatief van GrienLinks (de Friese Statenfractie van GroenLinks). Het voorstel werd mee ingediend door SP en PvdA. Het initiatief kon bij de stemmingen vandaag rekenen op een ruime meerderheid in de Friese staten.
Meer hierover:

Tekst van het amendement

Fryslân ook dit jaar gentechvrij!

Image4aardappel.png

Vorig jaar hebben we ons ingespannen om zoveel mogelijk boeren en organisaties op de hoogte te brengen van de aanvraag van BASF om genetisch gemodificeerde aardappelen op twee proefvelden in Fryslân te mogen verbouwen. Inderdaad hebben boeren en Greenpeace, samen met diverse verontruste burgers, bezwaar ingediend. De aanvraag van BASF is daardoor vorig jaar door de rechter geschorst. BASF kon geen proefvelden met aardappelen gaan poten vorig jaar. Dat was mooi. Maar BASF heeft nu voor komende zomer weer aanvragen voor proefvelden met aardappelen gedaan. MAAR NIET VOOR FRYSLÂN. Verzet helpt dus wel!
UPDATE:
Verder lezen

Fryslân gentechvrij blijft mogelijk

aardappel.png De GrienLinks fractie is blij met de uitspraak van de Raad van State deze week dat BASF – voorlopig – geen genetisch gemanipuleerde aardappelen mag poten in de grond van Fryslân. BASF wilde twee proefvelden aanleggen (in Dongeradeel en Ferwerderadeel) voor aardappelen. Greenpeace en een aantal boeren in die gemeenten hebben bezwaar aangetekend. De Raad van State heeft de vergunning geschorst, omdat niet bekend is waar de velden precies komen te liggen. Verder lezen