Iedereen snel internet

“Snel internet is eigenlijk een nutsvoorziening. Omdat iedereen het nodig heeft om in deze maatschappij goed te kunnen functioneren. Burgers, maar ook bedrijven en scholen. En ook mensen die in ‘witte gebieden’ (gebieden waar marktpartijen geen snel internet aanbieden) wonen, hebben recht op dat snelle internet. Wij willen daarbij al heel lang (lees hier meer) dat het netwerk voor internet in handen van de gemeenschap komt te liggen en niet in handen van de glasvezelkapitalisten. Daarom dienen we samen met de PvdA een aantal moties in om dit – zoveel mogelijk – te borgen in de criteria voor de aanbesteding. We willen een partij uit de ‘mienskip’. ” Verder lezen

Internet van iedereen

internet Retze van der Honing bepleitte tijdens de Statenvergadering op 27 november 2013 het ondersteunen van samenwerkingsverbanden en coöperaties om glasvezelkabel in nog niet bekabelde gebieden aan te leggen in plaats van een subsidie aan de zg. ‘eindgebruikers’: “Als je subsidie aan de eindgebruiker geeft, spek je daarmee rechtstreeks de kabelbedrijven. Je kunt er beter voor zorgen dat het netwerk in eigenaarschap van de gebruiker zelf komt.” Het voorstel van GS ging over het instellen van een breedbandfonds en het stimuleren van het aanleggen van snel internet in de ‘witte gebieden’. De GrienLinksmotie PS 27-11-2013 GrienLinks motie vlug internet – eigenaarschap werd niet ondersteund door de andere partijen.