Kritiek op college vanwege standpunt vrijheid van meningsuiting van ambtenaren

“Voorzitter, Soms is het goed om bewust stil te staan bij de verworvenheden van onze democratie, en de zo vanzelfsprekend voelende vrijheden te herbevestigen. Want verworvenheden kun je ook verliezen. Zo vanzelfsprekend zijn ze niet, zien we elders. De discussie van vandaag in deze Staten plaatsen wij binnen die bredere context. Zo is het beeld ontstaan in de media dat de vrije, open en veilige werksfeer binnen ons ambtelijk apparaat is aangetast. Verder lezen

artikel 1 Grondwet aangepast – ook discriminatie vanwege handicap of geaardheid opgenomen

Op 17 januari 2023 is de grondwet aangepast. Een grote uitzondering. In artikel 1 staat dat je niet mag discrimineren vanwege geloof, ras of afkomst. Daar komt sinds deze datum het niet mogen discrimineren op grond van handicap en seksuele gerichtheid bij. Elsa van der Hoek: “Daar zijn wij als GrienLinks heel blij mee.” In het provinciehuis hangt de tekst van artikel 1 op de muur bij de ingang. Elsa vroeg daarom op 25 januari 2023 – mede namens PvdA, SP, PvdD en D66 – aan de gedeputeerde of daar ook de tekst zou worden aangepast. Het antwoord was: “Ja, de letters zijn al besteld!”Verder lezen

Artikel 1 van de Grondwet zichtbaar in provinciehuis

“Wat voor ons in ieder geval voorop staat is, dat je in Fryslân jezelf moet kunnen zijn. Dat je welkom bent en mag zeggen wat je vindt, zijn wie je bent, ongeacht je geaardheid, ras, geloof, et cetera. Wij willen staan voor vrijheid en respect voor iedereen.” Met die woorden ondersteunde GrienLinks fractievoorzitter Jan Atze Nicolai het voorstel van het CDA (mee ingediend door GrienLinks, PvdA, PvdD en 50PLUS) om artikel 1 uit de Grondwet (het artikel dat discriminatie verbiedt) prominent zichtbaar in het provinciehuis te maken. Verder lezen