Afspraken over ganzen onder vuur

goose-168560_640Trije kear is de lêste oardel jier in oerienkomst sletten tusken boeren, jagers, natoerbehearders en oerheden oer it bestriden fan guozzen. En trije kear is sa’n oerienkomst troch boere- of jagersorganisaasjes wer opsein. Foaral yn Fryslân is it ferset grut. GrienLinks-steatelid Retze van der Honing hat der gjin fertrouwen mear yn, dat se it noch iens wurde. “Wy binne hjir klear mei!”
Harkje hjir wat Retze seit oer it skeel op de radio fan de Omrop
Verder lezen