Nieuwe bruggen en sluis Kornwerderzand

“De provincie draagt in dit voorstel het grootste deel van de verantwoordelijkheid voor de risico’s en onzekerheden rond het vervangen van de Sluis Kornwerderzand. Terwijl het een zaak is van het Rijk. Daarom hebben wij onze bedenkingen bij de bestuursovereenkomst. De bruggen in de A7 op de Afsluitdijk zijn in slechte staat en zullen spoedig moeten worden vervangen. Hier zijn we wel voor.” Dit zei Elsa van der Hoek op 17 juni 2020 tijdens de Statenvergadering. Verder lezen

Dioxinemeting bij de REC opnieuw onder de aandacht

Op woensdag 14 november 2018 namen de Staten – na alweer een storing in de REC op 12 november 2018 – een motie aan van GrienLinks (samen met SP, PvdA, PvdD, PVV en Schukking), waarin ze de aandeelhouders (de gemeenten) om een uitspraak vragen over de wenselijkheid van voortzetten van de dioxinemeting bij de REC. Ook roepen de Staten de aandeelhouders/gemeenteraden op om zich achter de brief van Gedeputeerde Staten aan aandeelhouders te scharen. De Staten zijn bereid, zo staat in de motie, indien noodzakelijk, de aandeelhouders te faciliteren in het proces.
Verder lezen

Werkbezoek GrienLinks Statenfractie en GroenLinks stadsfractie aan B&W Harlingen

Werkbezoek van de GrienLinks statenfractie en de GroenLinks stadsfractie van Harlingen aan B&W Harlingen op vrijdag 22 maart 2013. Fotograaf: Joachim de Ruijter
Werkbezoek van de GrienLinks statenfractie en de GroenLinks stadsfractie van Harlingen aan B&W Harlingen op vrijdag 22 maart 2013. Fotograaf: Joachim de Ruijter

Onderwerpen waarover gesproken werd waren: het Waterfront van Harlingen, de herindeling, de afvaloven, de traverse N31, de toename van het aantal cruiseschepen, de zoutwinning onder de Waddenzee en de ontwikkelingen rond de CV/BV van de industriehaven.

Harlingen wil afvaloven stilgelegd

GrienLinks positief over verzoek Harlingen tot stilleggen afvaloven.

Gisteravond heeft het College van B&W besloten er bij de provincie met klem op aan te dringen de afvaloven in Harlingen stil te leggen.
De oven wordt op dit moment opgestart en er hebben al een aantal storingen plaatsgevonden. Op 7 april werden bij een incident twee mensen onwel .
De gemeenteraad heeft verschillende mensen gehoord: de gemeente vroeg de directeur van Omrin, ambtenaren van de provincie en een arts van de GGD een toelichting te geven op het incident.
Professor Vollenbroek sprak via Skype in, op verzoek van SP en Frisse Wind. Er kwam, met name van de kant van de provincie, verrassende informatie naar boven.
Advocaat Sarolea sprak in op vezoek van GroenLinks. Hij deed de meest praktische aanbeveling: leg de oven tijdelijk stil en doe aanvullend onderzoek. Dat moet, omdat er onzekerheid is over de verspreiding van de rook en het gevaar daarvan voor de volksgezondheid. De hoogte van de schoorsteen/pijp heeft daar mee te maken. In een aantal weken kan dat klaar zijn en is er meer helderheid.
Uitzending NIEUWSUUR
Verder lezen