GrienLinks: politieke besluitvorming moeilijk door slechte kwaliteit stukken

“Het is niet meer te doen”, aldus Irona Groeneveld namens GrienLinks tijdens de Statenvergadering op 22 mei 2013 bij het agendapunt over de Jaarrekening 2012. “Het gebeurt de laatste tijd steeds vaker dat er essentiële informatie ontbreekt in een nota. Een verwarrende discussie in de commissievergadering en in de Staten is het gevolg. Daar gaat vandaag – als het aan ons ligt – een eind aan komen.” En ze diende een motie PS 22 mei 2013 jaarstuken 2012 motie GL aanbieding beleidsstukken aan PS[1] in met een lijstje voorwaarden waar een goede nota aan zou moeten voldoen. Gedeputeerde Jannewietske de Vries nam tot onze tevredenheid de motie over. Ook een motie PS 22 mei 2013 jaarstukken 2012 motie GL prestatie indicatoren (2) over het meer op inhoud en resultaat van het beleid rapporteren in plaats van over het proces, werd door de Vries overgenomen. We zijn erg benieuwd hoe de moties uitgevoerd gaan worden. Want zonder goede informatie is het moeilijk om een goed afgewogen politiek besluit te nemen.