GL Tegen investeringspakket dat Zuiderzeelijn vervangt

zzl.pngGrienLinks heeft in de Friese statenvergadering van 18 juni 2008 tegen het ‘Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn’ gestemd. Dit pakket werd desondanks wel aangenomen. Er waren twee hoofdredenen voor de fractie om er tegen te zijn. In de eerste plaats de weigering van gedeputeerde Piet Adema (CU) om een integrale, noordelijke visie op het verkeer en vervoer van dit deel van Nederland te ontwikkelen. En in de tweede plaats het ontbreken van een financiële risicoparagraaf. Want het gaat om investeringen van honderden miljoenen euro’s.
Verder lezen