Debat over windenergie: hoe ga je met inspraak om?

REC en windmolen Op 18 december 2013 diende GrienLinks (samen met de ChristenUnie) een motie in over aanpak van de inspraak over windenergie in Fryslân.
Zoals eerder gemeld, krijgen de Friese Milieufederatie, stichting Platform Duurzaam Fryslân (PDF) en stichting Hou Friesland Mooi met z’n drieën de opdracht te zoeken naar draagvlak voor windenergie in de provincie. De GrienLinks-fractie juicht dit initiatief toe, maar vindt dat er wel duidelijke kaders gesteld moeten worden: waar kunnen nieuwe turbines in principe wel, waar beslist niet worden toegestaan? Dit zouden de Staten moeten aangeven vóórdat de drie organisaties op pad gestuurd worden.

“As der partijen binne dy’t gjin wynerzjy op it lân wolle, dan moatst dat nó sizze. Doel is: helderheid ferskaffe”, legde Van der Honing uit.

Verder lezen

Politiek debat over windenergie in Fryslân: het lijkt de wind zelf wel…

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Binnenkort starten de Friese Milieufederatie, stichting Hou Friesland Mooi en stichting Platform Duorsum Fryslân een inspraakprocedure over de (on-)mogelijkheden van het plaatsen van nieuwe windturbines in Fryslân.

Het debat in Fryslân over de windenergie is “sa hinne en wer as de wyn sels”, zou je kunnen zeggen. Daar zit een kern van waarheid in. Maar daar staat tegenover dat de Friese Staten – in meerderheid – ook een zekere vasthoudendheid aan de dag leggen, namelijk dat er een niet-fossiele keuze nodig is, dus een omzetting van de energieproductie en –consumptie van fossiel naar duurzaam, ook wel herwinbaar genoemd.

Een terugblik én de actuele stand van zaken vanuit het GrienLinks-oogpunt.
Verder lezen

Lokale windenergie met draagvlak: onmisbaar!

windmolen reduzumMaandagavond 4 maart heeft de Noordelijke Rekenkamer het rapport “Energie in beweging” gepresenteerd. De conclusies liegen er niet om: de energiedoelstelling is maar voor eenderde gerealiseerd. En: windenergie blijft nodig om de doelstelling te halen. Alleen door omwonenden mee te laten profiteren van windenergie, gaat dat lukken.

Voor GrienLinks komen deze conclusies niet als een verrassing. Al bij de vaststelling van de houtskoolschets windenergie pleitten wij voor het blijvend toestaan van dorpsmolens en andere kleinschalige initiatieven van windenergie. Grootschalige parken leveren veel Kilowatturen op, maar ook veel weerstand. Toch volhardt het College halsstarrig in het vasthouden aan drie zoekgebieden voor grootschalige windmolenparken en zet het de voet dwars bij kleinschalige initiatieven.Verder lezen