‘Gans in balans’ bijsturen is mislukt

WORKUM-BORDERCOLLIES-GANZEN VERJAGENDe provincie Fryslân gaat proberen het aantal ganzen binnen de Friese grenzen te beperken. De elf andere provincies doen dat ook, op basis van een akkoord tussen alle provincies en zeven betrokken organisaties die het feitelijke werk moeten doen. Dat gebeurt op een manier die de statenfractie van GrienLinks niet zint. “Wij willen het natuurvriendelijker, zowel voor de ganzen als voor de landbouw. Dat is helaas mislukt. Daarom hebben we tegen ‘Gans in balans’ gestemd”, zegt fractievoorzitter en woordvoerster Irona Groeneveld.

Met diverse moties, de meeste samen met SP en Friese Koers ingediend, probeerde GrienLinks het voorgestelde beleid bij te sturen. Ook steunde GrienLinks moties die dezelfde richting op gingen als die van GrienLinks, maar ook die haalden het niet.
Bij het stemmen over het ‘finale beslút’ bleek dat GrienLinks niet alleen stond in het eindoordeel. Ook SP, Friese Koers en D66 stemden tegen. Maar de ChristenUnie, met wie Groeneveld diverse moties samen had ingediend, stemde uiteindelijk in. Ook de overige partijen deden dat, zodat de notitie van gedeputeerde Johannes Kramer met een ruime meerderheid werd aangenomen: 37 voor, 7 tegen. Verder lezen

Natuur: provincies aan het stuur of niet?

Gisteren waren Provinciale Staten van Groningen, Fryslân en Drenthe op bezoek bij de Eerste Kamer in Den Haag.
Hieronder de inleiding die Irona Groenveld daar hield over het natuurakkoord. Vetgedrukt één zin naschrift in verband met het gesloten akkoord in de Tweede Kamer.
Tekst van de inleiding:
Wat mooi dat ik, juist vanuit Fryslân, het mag hebben over het natuurakkoord. Fryslân, it moaiste lân fan d’ierde. Toen ik in 2003 op de lijst kwam voor Provinciale Staten, betoogde mijn partij dat we in Fryslân geen economische achterstand hadden, maar een economische voorsprong. Immers, onze natuur is ons kapitaal. Het wad is werelderfgoed, we zijn tot mooiste provincie van Nederland verkozen, we hebben ons waterrijke zuidwesten, de Friese Wouden in het Noorden, het veenweidegebied in het midden en zand en bos in het zuidoosten. U ziet, hier staat een trotse vertegenwoordiger van de Staten van Fryslân. Ondanks het in mijn ogen verschrikkelijke natuurakkoord. Zo, ik moest het even zeggen, maar dit is de enige partijpolitieke opmerking in mijn inleiding.Verder lezen

Lokale duurzaamheidsmeter nu ook voor de provincie

planet.jpg
Grote Babylonische spraakverwarring ontstaat er elke keer in de Staten als er over duurzaamheidsmeters wordt gesproken. Maar liefst drie verschillende monitoren werden genoemd op woensdag 22 april, tijdens de behandeling van de duurzaamheidsnota. In het stuk zelf wordt een CO2 monitor genoemd, die straks in alle gemeenten wordt toegepast.
“Goed idee”, vond Irona Groeneveld:
Verder lezen