Vragen over energiearmoede

D66, Grien Links, SP, 50PLUS, Partij voor de Dieren stelden op 18 oktober 2021 vragen aan het college over energiearmoede. Het nieuws van de afgelopen weken over de stijgende gasprijs heeft veel inwoners in Friesland onrustig gemaakt. De energierekening wordt voor sommige inwoners onbetaalbaar. Verder lezen