Vragen over ‘boeren in het bos’ in Nijeberkoop

D66, GrienLinks en PvdD vragen aan het college duidelijkheid over het project ‘Boeren in het bos’ op landgoed Boschhoeve in Nijeberkoop. Leden van SOVON, werkgroep roofvogels en omwonenden hebben hun zorgen geuit over dit project. Kern van de zorgen is of de druk van het in het landgoed loslopende vee en de andere activiteiten de ecologische en cultuurhistorische waarden van het landgoed niet te veel aantast. Verder lezen