Van der Honing hekelt ‘krimpbeleid’: “Het blijft: praten, praten, praten”

kaart_krimp_anticipeergebieden De kritiek van de Noordelijke Rekenkamer, dat het Friese ‘krimpbeleid’ (veel) te veel bestaat uit “praten, praten, praten, en nog eens praten, praten en praten” (samenvatting van GrienLinks-statenlid Retze van der Honing), heeft amper geleid tot een meer op uitvoering gericht beleid. In de nieuwe ‘beleidsbrief’ over ‘de krimp’ ontbreken essentiële antwoorden op de vragen: ‘wat willen we bereiken, wat gaan we hiervoor doen en wat zijn de kosten?’
Van der Honing vroeg het college van Gedeputeerde Staten (GS) woensdag 23 maart 2016 daarom om een nieuwe notitie, in plaats van een aanpassing. Verder lezen