Fikse bezuinigingen op musea, Keunstwurk en kunstinstellingen

Na een lang en pittig debat over cultuur, is de uitslag teleurstellend: de 800.000 euro bezuinigingen op musea, kunstinstellingen en Keunstwurk (op cultuureducatie op het voortgezet onderwijs en Steunpunt Beeldende Kunst) gaan door. Ondanks de oproepen van vele insprekers, bezorgde brieven vanuit de sector en klachten dat ze er onvoldoende in mee waren genomen. Elsa van der Hoek diende tijdens het debat op 19 juni 2024 voorstellen in om de bezuinigingen op de musea, kunstinstellingen en Keunstwurk terug te draaien. Daarbij verwees ze naar het geld dat in 2026 extra naar de provincie komt vanuit het Rijk. Maar de voorstellen werden helaas niet aangenomen. Verder lezen