Vragen over uitspraken herijking landbouwagenda

De PvdA, GrienLinks, SP, D66 en PvdD willen duidelijkheid over de veranderingen die mogelijk gaan plaatsvinden in de Landbouwagenda. Zij stelden vragen op 25 augustus 2023. De partijen vroegen om opheldering over een brief van Gedeputeerde Staten over het herijken van de Friese Landbouwagenda en uitspraken in de media van landbouwgedeputeerde Femke Wiersma. Op 18 oktober stelden de partijen aanvullende vragen . Verder lezen

GrienLinks verbijsterd over terughoudende aanpak van provincie in transitie naar duurzame landbouw: politieke moed nodig

Op 10 juli 2023 presenteerde de Noordelijke Rekenkamer (NRK) haar onderzoeksrapport met een ‘terugblik’ op de aanbevelingen uit het vernietigende vorige rapport in 2020 over het effect van het duurzame landbouwbeleid van de provincie. Toen was de conclusie dat de provincie 21 miljoen euro aan duurzaam landbouwbeleid had uitgegeven, maar geen idee had of dat resultaat had opgeleverd. De provincie heeft in 2020 alle aanbevelingen uit dat rapport overgenomen. De Noordelijke Rekenkamer heeft gekeken of de provincie het dit keer wél goed heeft aangepakt. De NRK heeft dus getoetst of de aanbevelingen in de praktijk zijn gebracht. Verder lezen

Landbouwagenda spaart de kool en de geit

Er werden twee moties van GrienLinks aangenomen bij de behandeling van de Landbouwagenda. Een over duidelijkheid bij de gebiedsgerichte aanpak en een die vraagt om meer aandacht voor de consument. Toch stemde de fractie tégen de landbouwagenda. “Het is gewoon niet duidelijk en niet genoeg”, zegt Jochem Knol. “Het doel, natuurinclusieve grondgebonden landbouw staat er in, maar de keuzes die zo nodig zijn om de transitie daarnaartoe tot stand te brengen ontbreken.”Verder lezen