Omgevingsverordening niet toereikend voor de toekomst

“Fryslân verdient beter”, zei Charda Kuipers bij de behandeling van de Omgevingsverordening op 21 september 2022. “Ondanks de grote woorden in het coalitieakkoord; ondanks de mooie vergezichten in de omgevingsvisie; en ondanks de urgentie. De urgentie van de grote opgaven op gebied van water, natuur en gezondheid, energie en wonen. De opgaven die maar niet willen landen in de regels die zó bepalend zijn voor hoe Fryslân eruit mag zien. Nee, vandaag moet alles beleidsarm en voorál bij het oude blijven.” De GrienLinks-fractie stemde daarom tegen de verordening. Wel werden twee van de zeven voorstellen van GrienLinks aangenomen. Verder lezen

Harde kritiek Rekenkamer op landbouwbeleid provincie – 21 miljoen euro zonder doelen

“De dag na de laatste Statenvergadering voor het zomerreces werd het rapport: ‘Zoektocht naar duurzaamheid in landbouwbeleid’ door de Noordelijke Rekenkamer (NRK) gepresenteerd. Ik was op dat moment verbijsterd en vraag me sinds die tijd af hoe dit in vredesnaam mogelijk is. Hoe kan een professionele organisatie ruim 21 miljoen euro uitgeven zonder dat er heldere doelstellingen zijn en zonder dat duidelijk is hoe nagegaan kan worden of het geld goed is besteed?”. Jochem Knol zei dit tijdens de behandeling van het rapport in de Statenvergadering op 25 november 2020. Verder lezen

GrienLinks: ‘Dielde romte’ als aanpak voor maatschappelijk natuurbeheer

Deze week stelde Gedeputeerde Munniksma van Drenthe dat vrijwillige kavelruil ervoor moet zorgen dat er grotere stukken natuur ontstaan, die zoveel mogelijk in handen van één eigenaar per gebied dienen te komen. Daardoor kan het beheer van de natuur makkelijker en goedkoper worden, aldus Munniksma. GrienLinks heeft een iets ander idee: Shared Space, oftewel ‘dielde romte’ voor weidevogels en eventueel andere natuur.

Samen groene ruimte inrichten
GrienLinks sluit aan bij het advies van de Raad voor de Leefomgeving, in het donderdag 16 mei gepresenteerde rapport Weidevogels en ‘Shared Space’ 04-04: ‘Onbeperkt houdbaar; naar een robuust natuurbeleid’.
bg-koe Het uitgangspunt van ‘dielde romte’ volgens GrienLinks is dat bij de inrichting van de groene ruimte alle belangengroepen, zoals boeren, natuurorganisaties en terreinbeheerders, worden betrokken, zodat alle gebruikers tot hun recht komen. Zij bepalen samen hoe de groene ruimte eruit komt te zien door met elkaar afspraken te maken over de inrichting ervan, die past bij hun specifieke situatie. Daarbij moet de groene ruimte geschikt zijn voor verschillende doeleinden: duurzaam weidevogelbeheer en duurzame landbouw. Verder lezen