Streep door de ”stroomweg’ Leeuwarden-Sneek

GroenLinks fractievoorzitters uit Leeuwarden, Sneek, Littenseradiel en de provincie spreken zich uit tegen plannen voor een nieuwe weg van Sneek naar Leeuwarden, dwars door kwetsbaar landschap.

Te Gast geplaatst in Leeuwarder Courant dinsdag 18 april 2017

Tijdens de Statenvergadering op 19 april 2017 diende de GrienLinks statenfractie een motie van 50plus mee in om geen plannen te maken voor een nieuwe weg tussen Sneek en Leeuwarden. De motie werd aangenomen. Verder lezen

GrienLinks wil betere dekking Kulturele Haadstêd 2018

Niet om de inhoud, maar vanwege het ontbreken van financiële dekking stemde GrienLinks woensdag 20 juni in Provinciale Staten tegen het beschikbaar stellen van vier ton voor de Kulturele Haadstêd 2018. Datzelfde deden ook de fracties van SP, VVD, ChristenUnie en PVV. Maar de rest stemde voor en die had de meerderheid: PvdA, Friese Koers, FNP, D66 en CDA: 24 voor, 17 tegen.

Het was een ietwat onverwachte uitkomst van een debat met veel herhaling van zetten. GrienLinks is in beginsel voor het project Kulturele Haadstêd 2018, maar vindt dat de voorbereiding én de financiering wel goed geregeld moeten zijn.
Verder lezen

Kulturele Haadstêd gaat (een beetje) door

Kulturele Haadstêd gaat (een beetje) door

GrienLinks is voor cultuur, maar tegen de kandidaatstelling als Kulturele Haadstêd. Dat was de conclusie van Retze van der Honing na het debat over de kandidaatstelling van Leeuwarden als culturele hoofdstad op woensdag 21 december 2011 in de Staten. En het ging van dik hout. In de voorbereidende commissievergadering op 14 december leek het nog of het CDA nee zou zeggen tegen de kandidaatstelling. Redenen: omdat de plannen die voorlagen van de stichting Kulturele Haadstêd niet inspirerend en duidelijk genoeg waren. Omdat pas in een heel laat stadium (september 2011) aan de Staten werd gemeld dat toch Leeuwarden trekker moest worden in plaats van de hele provincie. Omdat de tijd om genoeg draagvlak te creëren er niet meer is. Precies de redenen waarom de GrienLinks statenfractie, die anderhalf jaar geleden voor het plan voor de kandidaatstelling stemden, aan het twijfelen was geslagen. Had het plan nu nog wel een kans? Hoofdreden voor GrienLinks om voor te stemmen was, dat de cultuur in Fryslân gestimuleerd zou worden. Maar uiteindelijk stemden de beide GrienLinks-statenleden tegen de kandidaatstelling voor Kulturele Haadstêd en dienden een amendement in met het voorstel het gereserveerde geld in de basisinfrastructuur van cultuur te steken. Retze van der Honing: “ Nu nog mee gaan doen aan de Kulturele Haadstêd lijkt op muziek spelen op het achterdek van de Titanic”

En het CDA? Verder lezen