Aanbesteding van het OV en Israël

Beste mensen,
 
Een paar dagen geleden kregen jullie  al een bericht over de aanbesteding van het OV voor delen van Friesland en de Waddeneilanden. Een Israëlische busonderneming dingt mee naar dit miljoenen contract. Een groepje verontruste burgers schreef daar over naar GS en legde uit waarom de provincie geen zaken moet doen met een bedrijf dat in Palestina de mensenrechten schendt. We benaderden de media en startten een petitie: Zeg nee tegen medeplichtig OV!

Al meer dan 2200 personen tekenden de petitie. Daar zijn we zeker niet ontevreden over. Vrijdag 4 december om 13.00 uur presenteren we de petitie met de lijst van ondertekenaars aan de gedeputeerde Kramer.

We vertrekken voor een demonstratieve wandeling om uiterlijk 12.30 uur van het stationsplein in Leeuwarden, zodat we om 13.00 in het Provinciehuis de petitie kunnen aanbieden. Onderweg voeren  we spandoeken en sandwichborden en delen we nog flyers uit.
Ons groepje is maar klein, kom vrijdag naar de aanbieding, zodat we er niet allen staan.
 
Met vriendelijke groet, namens ons groepje,
 
Wim Minnaard
wminnaard@gmail.com
tel 0566-689085

Definitieve versie verkiezingsprogramma Grienlinks

Vandaag hebben we de definitieve versie van het verkiezingsprogramma van Grienlinks voor de verkiezingen van de Provinciale Staten van Fryslân voor de periode van 2015-2019 op de site geplaatst, Nederlands en Fries.

Met dank aan Willem Verf, Matthijs Sikkes, Els Kornelis, Jelmer van der Zee, Sanne van Wees, Brigitta Meinema, Peter Lesterhuis, Evert Stellingwerf, Jan Atze Nicolai, Gerrit van der Meer, Sjaak Kloppenburg en aan allen die suggesties en ideeën hebben ingebracht.

Algemene Ledenvergadering | verkiezingsprogramma | ledenlijst | standpunt windmolens

Beste leden van GrienLinks/GroenLinks in Fryslân,

We hopen zoveel mogelijk van jullie zaterdag 13 december te ontmoeten in Dorpshuis De Jister in Aldeboarn op de Algemene Ledenvergadering. Dan gaan we het verkiezingsprogramma en de ledenlijst vaststellen voor de Provinciale Statenverkiezingen op 18 maart 2015.
Lees meer en waar in De Griene Linkse.
 (vanaf 11.00 uur debat en vanaf 13.00 uur de ledenvergadering zelf)

Op woensdag 17 december beslissen we in de Staten over de locaties voor de 530,5 MW aan windmolens in Fryslan. Daarom hieronder voor jullie ter informatie een overzichtje van onze reacties op alle bewegingen in het winddossier en daaronder ons eigen uitgangspunt in deze discussie:Verder lezen

Herinnering en aanpassing Provinciale Ledenvergadering 15 mei

Beste GrienLinks-leden,
Ik wil jullie graag herinneren aan de Provinciale Ledenvergadering die morgen wordt gehouden in Leeuwarden.

Datum: 15 mei 2014
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: Tromptheater, H.M. Trompstraat 2A, Leeuwarden

De agenda is iets aangepast:

 • Extra agendapunt: stand van zaken rond de waterschapsverkiezingen. Hierbij zullen we aan de PLV vragen om mandaat om de noodzakelijk stappen te nemen voor samenwerking met de fractie Water Natuurlijk binnen het waterschapsbestuur.
 • De profielen van de kandidatencommissie zullen op de PLV worden toegelicht en voor wat betreft de beschreven tijdsbesteding worden aangepast. Verder zullen we de rol van de fractievoorzitter in de Provinciale Staten ten aanzien van het gezicht van de partij aanscherpen.
 • De discussie na de pauze gaat over ‘de rol van de provincie in het sociale domein’ ipv specifiek over jeugdzorg.

Bijgaand stuur ik nog een aangepaste versie van de Functie Profielen.

Met vriendelijke groet en hopelijk tot morgen,

Simone de Vries

Bestuur GrienLinks

Maart 2015 Statenverkiezingen

Functieprofielen – voorgestelde wijzigingen t.o.v. 1e versie

Functieprofiel (kandidaat)lijsttrekker en Runner-up

Onder ‘Algemeen’ is de onderstreepte tekst toegevoegd of gewijzigd:
⇒ Overziet het politieke speel- en krachtenveld en weet wat het politieke ‘handwerk’ in de provinciale staten inhoudt
⇒ Is 15-20 uur per week beschikbaar. De ervaring leert dat dit normaalgesproken de gemiddelde tijdsbesteding is

Onder ‘GroenLinks/GrienLinks’ is de onderstreepte tekst toegevoegd:
⇒ Is een boegbeeld van GroenLinks, een politiek leider

Functieprofiel (kandidaat) Statenlid (plaatsen 2 t/m 6)

Onder ‘Algemeen’ is de onderstreepte tekst gewijzigd:
⇒ Is 10-15 uur per week beschikbaar

Functieprofiel (kandidaat) Statenlid (plaatsen 15 en hoger)

Onder ‘Algemeen’ is de onderstreepte tekst gewijzigd:
⇒ Is in de campagneperiode 5 uur per week beschikbaar en daarna bereid zich op verzoek van de fractie in te zetten voor specifieke onderwerpen die zich voordoen in de Provinciale Staten

Datum: 15 mei 2014
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: Tromptheater, H.M. Trompstraat 2A, Leeuwarden

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Verslag vorige vergadering, 11 januari in Munnikeburen (volgt in de Griene Linkse)
 4. Financieel jaarverslag 2013, incl. kascontrole, en begroting 2014. Toelichting en stukken volgen in Griene Linkse:
  1. Balans per 31 december 2013
  2. Resultatenrekening 2013 en Begroting (concept) 2014
  3. Korte toelichting op de jaarrekening
 5. Benoeming kascontrolecommissie 2014
 6. Stemmen bij volmacht (zie voorstel en toelichting in de komende Griene Linkse)
 7. Formele benoeming van bestuursleden Grien Links, die nu nog kandidaat zijn
 8. Kandidatencommissie provinciale verkiezingen 18 maart 2015 Relevante stukken volgen in Griene Linkse.
  • benoemen kandidatencommissie
  • vaststellen plan van aanpak en opdracht aan kandidatencommissie
  • vaststellen profielschetsen kandidaten
 9. Verslag Programmacommissie over de voortgang van het verkiezingsprogramma
 10. Verslag van de Campagnecommissie.
  Start van de campagne 28 februari.  Wie, wat, waar ???
  Voorstel voor thema  tijdens de campagne: de 3 decentralisaties (3 D’s).

  Vanaf januari 2015 vinden er drie Transities plaats:
  1. de participatiewet naar de gemeente 
  2. transitie van AWBZ (Zorgkantoor) naar WMO bij de gemeente en
  3. transitie van de jeugdwet van de Provincie naar de gemeente. 
   Welke rol moet de provincie spelen bij de decentralisatie van deze taken naar de gemeenten ?
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Met vriendelijke groet,

Simone de Vries

Herinnering campagnebijeenkomst 16 april te Akkrum

Beste GrienLinksers,
 
Met deze e-mail wil ik jullie nog even wijzen op woensdagavond 16 april. Het bestuur van GrienLinks heeft een zaaltje gereserveerd in Leppehiem in Akkrum om de afgelopen gemeenteraadscampagne te evalueren en om vooruit te kijken naar de campagne voor het Europese Parlement op 22 mei.
 
Waarom evalueren? Het is goed om onze campagne-ervaringen met elkaar te delen. Wat hebben jullie voor activiteiten georganiseerd en wat zijn jullie bevindingen daarover. Wellicht inspireren we elkaar en natuurlijk leren we van elkaars ervaringen. De verkiezingsuitslag was niet voor iedereen even geweldig, dit komt door het landelijke beeld; een nasleep van talloze affaires binnen onze partij. Dan is het goed om je hart te luchten en te horen dat je niet de enge bent die teleurgesteld is.
 
Waarom vooruitkijken? Het politieke leven gaat gewoon door. Binnen een jaar drie keer naar de stembus. Op 22 mei is Bas Eickhout aan de beurt.Wat gaan we doen om hem te ondersteunen in de campagne? Isabelle Diks is de nummer vier op de Europese kandidatenlijst, er zit dus ook een zeer regionaal tintje aan deze campagne. Wat gaan we doen en wat willen we doen? Daar kunnen we woensdagavond met z’n allen over knopen doorhakken.
 
woensdag 16 april
19.30 uur in zorgcentrum Leppehiem te Akkrum
Leppedyk 37, inloop vanaf 19.00 uur.
 
Oant moarn?
 
Andries Bergsma
namens het bestuur van GrienLinks